Nazwa przedsięwzięcia:
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach z podziałem na strefę funkcyjną i wypoczynkową.

Dofinansowanie uzyskane w ramach programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski". Przedsięwzięcie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł
Wartość projektu (kosztorysowa) 88 550,00 zł
Udział środków z dotacji 56,47 %

Opis przedsięwzięcia:
Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowaniu terenu zieleni przy blokach numer 5,7 i 9 przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach.
Teren zostanie podzielony na strefę funkcyjną, wypoczynkową i rekreacyjną. W początkowej fazie inwestycji przewidziane jest stworzenie dwóch stref: funkcyjnej oraz wypoczynkowej.
Projekt opiera się na wprowadzeniu ciekawych odmian roślin kwitnących . Drzewa wkomponowane w projekt mają dostarczyć schronienia w ich cieniu.
Obiekt będzie wyposażony w ławki, stoły szachowe, a także podwyższone donice do wysiewu ziół i warzyw. Donice będą również spełniać funkcje społeczne, gdyż to mieszkańcy z założenia mają się nimi opiekować.
 
Funkcja ekologiczna - tworzenie swoich upraw z podejściem ekologicznym, stworzenie szaty roślinnej zwiększającej bioróżnorodność tego miejsca.
Funkcja społeczna - uczestnictwo kilku grup społecznych i wiekowych w danym przedsięwzięciu.