1 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 2021.

 

Do konkursu kwalifikują się projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, przyczyniające się do poprawy stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz rozwoju sieci szlaków turystycznych. Zgłaszane projekty dotyczyć mogą:

1) Wytyczania, znakowania, odnawiania oznakowania szlaków lub systemów szlaków:

·         turystyki aktywnej (a więc szlaków rowerowych, pieszych, wodnych, nordic walking, konnych, ścieżek dydaktycznych),

·         turystyki kulturowej (w tym szlaków tematycznych, tras edukacyjnych, szlaków kulinarnych).

2) Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej, zwłaszcza na szlakach turystycznych (m.in. tablice informacyjne, miejsca odpoczynku i postoju, punkty serwisowe, elementy małej architektury, pomosty pływające).

3) Renowacji i wykorzystania dla turystyki linii wąskotorowych oraz niewykorzystanych linii szerokotorowych oraz drezyn.

4) Poprawy dostępności obiektów turystycznych - poprawy stanu infrastruktury turystycznej bez barier dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, odwiedzających z dziećmi.

 

Do podziału w trwającym konkursie jest 150 000 zł. W ramach jednej oferty wnioskować można o dotację w wysokości maksymalnie 35 000 zł. Zgłaszane projekty realizowane mogą być w okresie od 15.03.2021 do 31.12.2021 i muszą być realizowane w całości w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego. Termin składania ofert mija 4 stycznia 2021 roku. Oferty należy składać przez Witkac.pl: https://witkac.pl/public#contest/view?id=14705

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, opis zasad i niezbędnych formalności znajdziecie Państwo w ogłoszeniu opublikowanym:
 

 

Jednocześnie, w imieniu pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego pragniemy zaprosić Państwa na SPOTKANIE INFORMACYJNE, którego celem będzie omówienie najważniejszych zasad i założeń ogłoszonego konkursu. Dowiecie się Państwo, jakie projekty możliwe są do realizacji oraz w jaki sposób przygotować i złożyć ofertę. Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe działające w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, prowadzące działalność statutową na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie województwa wielkopolskiego. W sposób szczególny zapraszamy osoby, które w Państwa organizacjach zajmują się bezpośrednio składaniem ofert i rozliczaniem uzyskanych dotacji.

 

Spotkanie odbędzie się w formie online za pomocą platformy ZOOM w poniedziałek 14 grudnia 2020 r. o godz. 16.00.

 

Termin -14 grudnia 2020 r. godz. 16.00 (spotkanie online - platforma ZOOM)

Zgłoszenia - Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: turystyka@umww.pl do piątku 11 grudnia 2020 do godz. 15.00. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej organizacji pozarządowej. Na podany adres e-mail zostaną wysłane dane do logowania.

Link do informacji o spotkaniu:

https://www.umww.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-w-dziedzinie-turystyki-i-krajoznawstwa-na-rzecz-poprawy-i-rozwoju-infrastruktury-turystycznej-w-roku-2021-spotkane-online-dla-organizacji-pozarzadowych