Zaproszenia na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, związane ze zbliżającymi się naborami 16/2022 oraz 17/2022 przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”

 

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru