Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Czerwonak przypomina, że właściciele nieruchomości, którzy wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są do wniesienia opłaty za miesiąc styczeń 2021 r. w wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w procesie składania deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (czyli do dnia 15 stycznia 2022 r.  należy wnieść opłatę za miesiąc styczeń 2022 r.).

Opłatę za miesiąc styczeń 2022 r. należy wnieść na rzecz Urzędu Gminy Czerwonak.

Dane odbiorcy wpłaty: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

 

 

Prosimy nie dokonywać wpłat za wykup pojemników na indywidualne konta przeznaczone do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej