Urząd Gminy Czerwonak przypomina, że właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Czerwonak zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.


Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia miejsca gromadzenia odpadów (MGO) w pojemniki do końca lutego 2022 roku.


Odkup pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych znajdujących się na poszczególnych posesjach będzie możliwy w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak w wyznaczone dni tygodnia:

 

  • poniedziałki od 12:00 do 17:00
  • wtorki i czwartki od 8:00 do 14:30

począwszy od 17 stycznia 2022 do końca lutego. Wówczas oddelegowani pracownicy firm ORDO i EKO-TOM po uregulowaniu należnej opłaty za pojemnik wręczą właścicielom naklejki do oznaczenia pojemników „Własność klienta” .


Urząd Gminy Czerwonak informuje, że wykup pojemników będzie możliwy wyłącznie w siedzibie urzędu.
Odsprzedawane będą wyłącznie te pojemniki, które znajdują się na posesji – brak możliwości wymiany lub zamiany pojemnika. Właściciel nieruchomości, który chce pojemnik inny niż ten, który znajduje się na nieruchomości ( w MGO) np. większej pojemności lub mniejszej pojemności musi zakupić pojemnik we własnym zakresie.


Płatności za pojemnik będą przyjmowane wyłącznie gotówką, a na zapłaconą kwotę będzie wystawiony paragon potwierdzający sprzedaż.


Pojemniki użytkowane obecnie przez mieszkańców będzie można nabyć w cenie:

 

  • pojemnik 120 litrów 63 zł,
  • pojemnik 240 litrów 70 zł,
  • pojemnik 1100 litrów 465 zł.


Mieszkańcy, którzy nie skorzystają z możliwości wykupu pojemników są zobowiązani do nabycia pojemników we własnym zakresie np. w markecie budowlanym. Pojemniki na odpady komunalne, muszą  spełniać obowiązującą w kraju normę (PN-EN 840-1:2013-05) i muszą być przystosowane do ich mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.