WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZERWONAK

 

PAPIER

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH POSIADAJĄCYCH KORPUS LUB/I WIEKO POJEMNIKA W KOLORZE NIEBIESKIM LUB PROWADZONA W NIEBIESKICH WORKACH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ ODBIERANYCH ODPADÓW*

 

Należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

 

 

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH POSIADAJĄCYCH KORPUS LUB/I WIEKO

POJEMNIKA W KOLORZE ŻÓŁTYM LUB PROWADZONA W ŻÓŁTYCH WORKACH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ ODBIERANYCH ODPADÓW*

Należy wrzucać:

 • zgniecione plastikowe butelki po napojach z zakrętkami
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości
  (np. kapsułkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • puste opakowania po dezodorantach
  i aerozolach
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • metalowe opakowania po żywności (puszki)
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • czysty styropian opakowaniowy

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

SZKŁO

(szkło kolorowe i szkło białe)

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH POSIADAJĄCYCH KORPUS LUB/I WIEKO POJEMNIKA W KOLORZE ZIELONYM BĄDŹ PROWADZONA W ZIELONYCH WORKACH UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ ODBIERANYCH ODPADÓW*

Należy wrzucać:

 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

BIOODPADY

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH POSIADAJĄCYCH KORPUS LUB/I WIEKO POJEMNIKA W KOLORZE BRĄZOWYM*

UWAGA: Bioodpady należy wrzucać luzem bądź w workach biodegradowalnych/kompostowalnych lub papierowych. Zabrania się umieszczenia bioodpadów w workach i opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe
 • trociny i korę drzew, zrębki
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • pieczywo
 • grzyby
 • fusy po kawie i herbacie
 • skorupki jaj

Nie wrzucamy

 • bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych
 • mięsa i kości, ości
 • odchodów zwierząt
 • martwych zwierząt
 • ziemi, kamieni
 • popiołu
 • drewna impregnowanego
 • trocin z płyt wiórowych, sklejek
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych

ODPADY WYSTAWKOWE

(meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte opony)

Należy wystawić:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki, deski do prasowania, suszarki do ubrań, skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową, sanitariaty itp.
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych: wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne oraz

małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka, frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, komputery, telefony, radia, telewizory, kamery, wideo, sprzęt
hi-fi, płyty CD/DVD itd.

 • zużyte opony – pochodzące od mieszkańców zużyte opony rowerowe, motorowe, motorowerowe i samochodowe 
  z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t

Nie wystawiamy:

 • części samochodowych (zderzaków, kanap samochodowych, drzwi, reflektorów itp.)
 • gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji w postaci np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy itp.
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich, a także innych odpadów niebezpiecznych
 • baterii i akumulatorów
 • innych odpadów podlegających selektywnej zbiórce

 

ODPADY ZMIESZANE

ZBIÓRKA PROWADZONA W POJEMNIKACH

Należy wrzucać:

 • pieluchy jednorazowe i art. higieniczne
 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 • zatłuszczony papier
 • ceramika
 • lustra
 • zimny popiół
 • worki z odkurzacza z zawartością
 • odpadki z ryb, mięsa i kości
 • zużyte zabawki z łączonych materiałów
 • niedopałki papierosów itd. 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.
 

Nie wrzucamy:

 • odpadów zbieranych w sposób selektywny, gromadzonych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej tabeli
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • baterii i akumulatorów
 • świetlówek i żarówek energooszczędnych
 • oleju silnikowego i filtrów olejowych
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich
 • odpadów niebezpiecznych
 • gruzu itd.
     

ODPADY KIEROWANE DO PSZOK

Należy przekazywać:

 • zużyty sprzęt z gospodarstw domowych
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich
 • opakowania po olejach silnikowych
 • papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło (w tym szkło okienne)
 • świetlówki, żarówki
 • styropian opakowaniowy
 • przeterminowane leki
 • termometry
 • meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia, środki ochrony roślin
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty
 • bioodpady, w tym drzewka świąteczne
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych (ceramika, gruz ceglany i betonowy)

ODBIÓR CHOINEK

Choinki odbierane są w styczniu po piątym dniu roboczym. Odbiór tych odpadów odbywa się jeden raz w styczniu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Ważne! Preferowane jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych. Choinki odbierane są tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

* Dopuszcza się, aby zbiórka odpadów komunalnych była prowadzona w pojemnikach posiadających korpus i/lub wieko pojemnika w kolorze odpowiednim dla selektywnej zbiórki odpadów do dnia 30 czerwca 2022 roku.