Od 3 stycznia 2022 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. świadczy usługę polegającą na zorganizowaniu punktów odbioru przeterminowanych leków z aptek z terenu Gminy Czerwonak wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem.

Apteki wpisane do Rejestru Aptek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wyposażone zostały w specjalne do tego celu przeznaczone pojemniki. Do pojemników tych mieszkańcy Gminy Czerwonak mogą nieodpłatnie przynieść przeterminowane leki.

Poniżej wykaz aptek na terenie Gminy Czerwonak, do których można oddać przeterminowane leki:

 

Nazwa Apteki

Adres Apteki

 

ALBA NR 1

Koziegłowy, ul. Piaskowa 19

 

ALBA NR 2

Koziegłowy, os. Leśne 21B

 

ALBA NR 3

Koziegłowy, os. Leśne 1A/8

 

Z SERCEM

Koziegłowy, os. Leśne 16B

 

SUB ROSA

Koziegłowy, ul. Poznańska 28

 

ALBA NR 4

Czerwonak, ul. Leśna 1

 

RODZINNA

Czerwonak, ul. Gdyńska 74

 

APTEKA CYSTERSKA

Owińska, ul. Poprzeczna 2B

 
 

PARKOWA

Owińska, ul. Bydgoska 14

 

 

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać:

a) przeterminowane i niepotrzebne tabletki

b) kapsułki

c) czopki

d) proszki

e) syropy

f) maści

g) żele

h) roztwory

i) krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Do pojemników na przeterminowane leki nie można wrzucać:

a) zużytych strzykawek i opatrunków

b) aerozoli

c) termometrów

d) glukometrów

e) zużytych igieł.

 

Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy Czerwonak mogą również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) EKO-TOM w Bolechowie, ul. Poligonowa 1a.

W PSZOK przyjmowane są odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte strzykawki i igły).