Uprzejmie informujemy, że wraz z dniem 01.01.2022 r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkanych chcący zostać włączeni do zorganizowanego przez Gminę Czerwonak systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani się do złożenia deklaracji wraz z OŚWIADCZENIEM O WŁĄCZENIU SIĘ DO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ CZERWONAK. Złożona w ten sposób deklaracja będzie obowiązywała do końca bieżącej umowy z Wykonawcą, której koniec przewidziany jest na koniec marca 2022 r.

Zakończenie umowy będzie związane bezpośrednio z wyłonieniem nowego Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwonak, po którym WSZYSTKIE nieruchomości niezamieszkane położone na terenie gminy zostaną automatycznie włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za wyjątkiem tych, których właściciele w terminie do 6 grudnia 2021 roku złożyli OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ CZERWONAK.