Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.