W miesięczniku i wiesz więcej nr 10/2022 w artykule pt. „Nie pal liści” błędnie zasugerowano, że odpady ulegające biodegradacji (w tym liście) odbierane są sprzed posesji mieszkańców w systemie workowym.

Urząd Gminy Czerwonak wyjaśnia, że firmy odbierają bioodpady jedynie z pojemników w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”. Do tych pojemników nie można wrzucać bioodpadów w woreczkach foliowych.

Masy bioodpadów przekazywanych do zagospodarowania przez mieszkańców gminy Czerwonak stale rosną. W ostatnich siedmiu latach masy przekazanych bioodpadów wyniosły odpowiednio:
 

  1. 2015 r. - 682,2 Mg,
  2. 2016 r. - 1 088,30 Mg,
  3. 2017 r. - 1 439,90 Mg,
  4. 2018 r. - 1 581,30 Mg,
  5. 2019 r. – 2 032,13 Mg,
  6. 2020 r. – 2 743,47 Mg,
  7. 2021 r. - 3 487,15 Mg.


Od stycznia do sierpnia 2022 r., a więc licząc okres już po wystąpieniu Gminy Czerwonak ze struktur Związku Międzygminnego GOAP, mieszkańcy oddali 2 117,43 Mg odpadów ulegających biodegradacji na łączną kwotę 2 274 130,40 zł. Stawka za odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgodnie z umową zawartą z konsorcjum EKO-TOM - Ordo od 1 kwietnia 2022 r. to koszt 1 069,20 zł brutto za 1 Mg.
 

Mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadającym własny kompostownik i kompostującym w nim bioodpady przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości. Urząd Gminy przypomina, że do odpadów biodegradowalnych zaliczamy: ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte i rozdrobnione gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów, nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia roślinnego, fusy z kawy, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach czy też czerstwe pieczywo.