Ruszają roboty budowlane związane z budową boiska piłkarskiego w Czerwonaku. Boisko sportowe o wymiarach zewnętrznych 61x114m powstanie obok istniejącego boiska Orlik.
 
Wykonawca przystępuje do robót ziemnych oraz prac związanych z wykonaniem drenażu płyty boiska. W piątek 11.02.2022 r. planowane jest ogrodzenie terenu budowy. Zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu budowy oraz przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z poruszaniem się w rejonie budowanego boiska.