12 stycznia 2021 r. została podpisana umowa na budowę instalacji chłodzenia w domu kultury "Jutrzenka" w Kicinie. Koszt inwestycji wynosi 59.040,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Czerwonak pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące 63,63% wartości inwestycji, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prace budowlane zostaną zakończone w marcu 2021 r.

 

Wydział Inwestycji