Kończą się prace związane z budową I etapu ulicy Północnej w Promnicach. Odebrano zdecydowaną większość robót budowlanych, pozostało odtworzenie chodnika, który został naruszony w trakcie realizacji robót.
Kolejny etap (budowa pętli autobusowej) prawdopodobnie rozpocznie się wiosną. Oczekujemy rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, którego efektem może być pozyskanie 850.000 zł na wykonanie pętli.
Wybudowano 1,5 km nowej drogi z kostki betonowej. Łączny koszt inwestycji to 4,3 mln zł. Prace ukończono przed zaplanowanym terminem.