Skończył się I etap budowy drogi dojazdowej do Warty w Promnicach. Będzie ona służyć głównie miejscowemu OSP, które może od teraz bezpiecznie i sprawnie wodować łodzie wykorzystywane w akcjach ratowniczych na rzece.
 
Drogę udało się wykonać systemem gospodarskim - z betonowych płyt z rozbiórki innych dróg. Trasa będzie rozbudowywana sukcesywnie do możliwości pozyskania kolejnych płyt.
 
Drugą dobrą informacją, że gmina otrzymała zielone światło na budowę ul. Północnej w Promnicach. Decyzja administracyjna obejmuje ponad 2,5 km nowej drogi wraz z infrastrukturą.
W związku z tym, że inwestycja ta jest bardzo kosztowna (ok. 13 mln zł) złożyliśmy wniosek do wojewody o przyznanie dofinansowania.