W partnerstwie z Poznaniem, powiatem poznańskim, gminą Swarzędz i Suchy Las złożyliśmy wniosek o uzyskanie unijnego dofinansowania pochodzącego z Unii Europejskiej na wykonanie dokumentacji projektowej budowy węzłów komunikacyjnych łączących obwodnicę kolejową Poznania, wykorzystywaną dotychczas jako linia towarowa i wprowadzenia na niej transportu osobowego przy jednoczesnym skomunikowaniu z gminnym transportem publicznym.