Ulica Kasztanowa w Dębogórze ma być nie tylko nowoczesną drogą dojazdową do posesji, ale też bezpieczną trasą rekreacyjną. Zakończyły się 2 spotkania z mieszkańcami, którzy wspólnie z wójtem wypracowali optymalne rozwiązania. Piszemy o nich w styczniowym numerze gminnego biuletynu: "I Wiesz Więcej" na stronie 9 - sprawdź