Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. Przeniesie się on z niefunkcjonalnego budynku na Placu Zielonym do nowego obiektu na przeciw Sokoła w Czerwonaku.

Oprócz GOPS w budynku dużą przestrzeń do swoich aktywności mają otrzymać seniorzy, zwłaszcza związani z klubem seniora w Czerwonaku.