Po pół roku prac wybudowano ulicę Suchą w Czerwonaku. Powstał tu odcinek o nawierzchni z kostki brukowej, o długości 212 m i szerokości 5 metrów, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 metrów. Pojawiło się 10 nowych lamp LED oraz na wniosek mieszkańców wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Łączny koszt inwestycji to blisko 1,3 mln zł, przy czym otrzymaliśmy na to przedsięwzięcie dofinansowanie w wysokości ponad 382 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja realizowana była od czerwca 2022 r.