Gmina Czerwonak podpisała umowę na budowę ulicy Podgórnej w Czerwonaku. Na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowej Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 685.486,83 zł. Wartość inwestycji wynosi około 2,4 mln zł. Planowany termin realizacji: kwiecień 2023 r.