8 stycznia miało miejsce podpisanie umowy z firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany na wybudowanie ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wyższej kategorii - drogą wojewódzką nr 196.

Za nieco ponad 6 mln zł do końca obecnego roku mają zostać wybudowane drogi o łącznej długości 1700 m wraz odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, brakującym odcinkiem kanalizacji sanitarnej i oświetleniem na całej długości dróg. Dodatkowo przebudowane zostaną kolidujące odcinki infrastruktury technicznej: wodociąg, linia elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia oraz linia telekomunikacyjna. W ramach zadania powstanie również nowe oświetlenie na ul. Okrężnej. Inwestycja obejmuje również budowę wydzielonego lewoskrętu na drodze wojewódzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Na Skarpie. Jest to obecnie najdroższa inwestycja drogowa w naszej gminie.

 

Wydział Inwestycji