2 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie ważnej inwestycji drogowej w Czerwonaku, tzn. połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną. Nowy łącznik o długości ok. 870 m będzie posiadał jezdnię o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki o szerokości 3,0 m. Droga na całym odcinku posiadać będzie odwodnienie i oświetlenie, wybudowany zostanie także brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Dojazd. 

Koszt inwestycji to ponad 5,1 mln zł, w całości pochodzących z budżetu Gminy. Wykonawcą robót będzie firma Vigen Plus sp. z o.o. z Poznania. Przekazanie placu budowy nastąpi na początku października br. a zakończenie prac planowane jest na październik 2022. 

 

Wydział Inwestycji