Czas, by ostatni zaniedbany budynek dworca zmienił się nie do poznania. 9 maja podpisana została umowa z wykonawcą modernizacji zabytkowego obiektu w Owińskach.


Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami sołectw Owińska i Bolechówko/Potasze najbardziej pożądanym przeznaczeniem pomieszczeń na parterze jest przychodnia lekarza rodzinnego. Pamiętajmy jednak, że tego typu działalność podlega ścisłym rygorom. Te zostały uwzględnione przez projektanta przy zmianach w dokumentacji dostosowujących budynek do tego typu działalności. Na parterze znalazłby się też jeden lokal użytkowy.  


Pierwsze piętro i poddasze ze względu na ograniczoną dostępność (lokale użyteczności publicznej muszą być obowiązkowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością) będą najprawdopodobniej przeznaczone na komercyjną działalność usługową i biurową.

Wykonawcą zostało przedsiębiorstwo WENO Sp. z o.o. sp. k. z Chodzieży. Inwestycja ma kosztować prawie 4,5 mln zł, z czego kwota 3.761.674,50 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartał 2023 r.