Na ul. Północnej w Promnicach wybudowano już sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano większą część kolidującej infrastruktury podziemnej. Rozpoczęła się budowa krawężników wyznaczających obrys jezdni o szerokości 5 metrów. Na wniosek mieszkańców w połowie maja zorganizowano spotkanie sołeckie, podczas którego omawiano m.in. kwestię rodzaju nawierzchni nowobudowanej drogi (z kostki betonowej), „odświeżenia” chodnika oraz progów spowalniających. Podjęta została uchwała, w której wyrażono wolę wybudowania progów na budowanym odcinku drogi. Urząd gminy wystąpi do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o akceptację takiej zmiany stałej organizacji ruchu.