Do końca lipca ma potrwać budowa ulic Fabrycznej i Okrężnej. Wykonana została już kanalizacja deszczowa w ulicy Fabrycznej, przebudowano gazociąg i częściowo rozprowadzono linię oświetleniową. Trwają także prace związane z układaniem podbudowy pod drogę oraz budowa zjazdów na posesję.