Przy okazji pierwszej z tych inwestycji powstałą nowa zatoka autobusowa koło GOK Sokół. Na ul. Zdroje położono nową nawierzchnię asfaltową i wymieniono próg zwalniający.
Szczegóły inwestycji w styczniowym numerze gminnej gazety I wiesz więcej na stronie 6 - sprawdź
 
Uzupełnienie:
Zgodnie z Planem Budowy Dróg - w 2022 r. zlecona zostanie dokumentacja projektowa na "brakujący" odcinek ul. Zdroje w Czerwonaku, a wykonanie inwestycji planowane jest w 2026 r.