W bieżącym roku Gmina Czerwonak zamierza zlecić prace projektowe dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Rolnej w Kicinie. Zadanie będzie możliwe do przeprowadzenia po zawarciu stosownego porozumienia z Powiatem Poznańskim. Powyższy odcinek stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury rowerowej pomiędzy już istniejącymi ścieżkami, wybudowanymi w ostatnich latach przez Zarząd Dróg Powiatowych przy wsparciu finansowym Gminy Czerwonak. W dalszej perspektywie wybudowanie ścieżki na tym odcinku niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerzystów oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej na terenie naszej gminy. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w drugiej połowie 2022 r.

 

 

Wydział Inwestycji