Rozpoczyna się budowa ulicy Leśnej w Bolechowie, o długości nieco ponad 500 metrów i szerokości 5 m wraz z budową jednostronnego chodnika o szerokości 1,5-2 m. Nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów będzie wykonana z kostki betonowej. Jednocześnie zapewnione zostanie odwodnienie drogi do przydrożnych rowów. Przy okazji budowy drogi zostanie również wymieniony wodociąg oraz przebudowana zostanie sieć teletechniczna. Stare oświetlenie zostanie zastąpione nowym, energooszczędnym oświetleniem LED. Dla poprawy bezpieczeństwa na drodze planuje się budowę 4 progów spowalniających ruch oraz dwóch przejść dla pieszych. Prace będą prowadzone do sierpnia. Koszt inwestycji to niespełna 1,4 mln zł.