Rozpoczyna się też budowa ul. Północnej w Promnicach. Inwestycja została podzielona na etapy, a o ich kolejności zdecydowali sami mieszkańcy, podczas zebrania sołeckiego. W pierwszej kolejności powstanie odcinek od granicy ze Złotoryjskiem (gmina Murowana Goślina) do ul. Klonowej, tj. odcinek o długości ok 1,3 km. W zakres prac wchodzi budowa jezdni o szerokości 5 m z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego LED. Robotami towarzyszącymi budowie dróg jest przebudowa kolidujących odcinków sieci infrastruktury technicznej. Koszt inwestycji to ok 4,2 mln zł. Termin realizacji – do końca 2022 r.