W pierwszej kolejności powstanie tam brakujący fragment oświetlenia drogowego w pobliżu skrzyżowania z ul. Stokrotkową oraz wykonany zostanie fragment ul. Szafirowej poprzez wybudowanie odcinka ok. 30 m drogi od skrzyżowania z ul. Słowackiego, który w tej chwili stanowi niebezpieczny zjazd o dużym pochyleniu.