Na nowym łączniku w Czerwonaku wybudowano kanalizację deszczową od ul. Zielonej do ul. Stromej. Trwa układanie krawężników od ul. Zielonej do ul. Jeżynowej i wykonywanie drenażu od ul. Jeżynowej do ul. Krętej.

Przebudowano sieć gazową na trzech kolidujących odcinkach. Ponadto rozpoczęto prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Całość prac ma zakończyć się w październiku tego roku. Koszt to ok. 5,2 mln zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.