Zakończyła się budowa ulic Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie.
 
  • 926 m nowej drogi i 979 m chodnika
  • 1 wyniesione skrzyżowanie z dwoma przejściami i 6 progów zwalniających
  • 13 nowych lamp LED
  • roboty trwały od stycznia do końca sierpnia 2021 r.
  • koszt prawie 2,2 mln zł, przy czym w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Urząd Marszałkowski przyznał gminie Czerwonak pomoc finansową w wysokości 88,5 tys. zł ze środków Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych