Poniżej przedstawiamy zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak na kadencję 2023-2026