Informuję, że VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak (kadencja 2023 -2026) odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku o godz. 8.30 w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Czerwonaku, przy ul. Leśnej 8.

Porządek obrad:

  1. Powitanie.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.
  3. Omówienie spotkań roboczych dotyczących programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  4. Zaopiniowanie przez RDPP programu współpracy Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
  5. Plan działania RDPP na listopad-grudzień.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący RDPP
Gminy Czerwonak

 

Paweł Wojciechowski