Informuję, że VII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak (kadencja 2023 -2026) odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 roku o godz. 8.30 w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Czerwonaku, przy ul. Leśnej 8.

Porządek obrad:

1.       Powitanie.

2.       Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.

3.       Sprawy bieżące:

1)   artykuły do biuletyny „I wiesz więcej”,

2)   wolne głosy.

4.       Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący RDPP
Gminy Czerwonak

Paweł Wojciechowski