Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak (kadencja 2023-2026).