Fundacja Leśne Dziki realizuje projekt pt."Leśna Świetlica zachwyca", jest on dofinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Czerwonak. Działania projektowe dedykowane są rodzinom z gminy Czerwonak z dziećmi w wieku od 0 do 6 roku życia. Jego głównym celem jest wsparcie kompetencji edukacyjno-wychowawczych. Rodzice dowiedzą się w jaki sposób dzięki kontaktowi z naturą stymulować rozwój najmłodszych. 

W ramach projektu przewidujemy szkolenie teoretyczne, spotkania praktyczne i wydanie ebooka z pomysłami na zabawy w naturze z dziećmi. 

 

Fundacja Leśne Dziki
tel. 601 960 855
e-mail: kontakt@lesnedziki.pl

 

Projekt adresowany jest do min. 10 rodzin. i realizowany będzie w leśnej świetlicy w Miękowie w okresie od października do grudnia 2020.

 

Realizacja zadania publicznego jest dofinansowana ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Czerwonak