Zadanie finansowane ze środków Gminy Czerwonak.

W okresie 06.11-18.12.2020, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu  - koło Owińska  z  siedzibą w Owińskach, ul. Kolejowa 3 , rozpoczyna realizację zadania w zakresie Rehabilitacji ruchowej chorego.

Projekt umożliwia skorzystanie z usług fizjoterapeutycznych mieszkańcom Gminy Czerwonak. Rehabilitacja ruchowa chorego odbywać się będzie w domu chorego. W czasie wizyty fizjoterapeuta będzie mógł świadczyć usługi z zakresu:
 

 • rehabilitacji neurologicznej
 • rehabilitacji ortopedycznej
 • terapii manualnej
 • masażu leczniczego.
   

Głównym celem rehabilitacji jest poprawa ruchu funkcjonalnego. Projekt skierowany jest między innymi do:
 

 • osób po udarach krwotocznych i niedokrwiennych
 • osób po urazach mózgowo – czaszkowych
 • osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
 • osób z zaburzeniami funkcji ruchu o podłożu ortopedycznym
 • osób z zespołami bólowymi kręgosłupa, kończyn górnych, kończyn dolnych, obrzękami, niestabilnością stawów.
   

Zrealizowanych zostanie 100 wizyt domowych dla dziesięciu pacjentów. 

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie: 
 

 • skali Barthela
 • rodzaju schorzenia
 • stopnia niepełnosprawności
 • wieku
 • kolejności zgłoszeń
   

W związku z stanem epidemicznym oraz zagrożeniami wynikającymi z COVID-19, skierowanie od lekarza nie jest wymagane; fizjoterapeuta będzie przestrzegał obostrzeń z tego wynikających. Fizjoterapeuta udający się do pacjenta będzie posiadał środki ochrony osobistej w postaci przyłbicy lub maseczki, fartucha oraz w trakcie zabiegów będzie używał jednorazowych rękawic ochronnych. Będzie posiadał środki do odkażania powierzchni oraz rąk. Na czas trwania zabiegu w pomieszczeniu mogą przebywać tylko pacjent i fizjoterapeuta. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 6 listopada 2020 r., wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 519 085 038 – Krzysztof Harabin.