• Informacja z dnia 15.10.2019 r.

Informacja o wynikach kwalifikacji Uczestników do II etapu konkursu.

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku, do dnia 30 września 2019 r., do Urzędu Gminy Czerwonak wpłynęło 17 zgłoszeń.

Na podstawie decyzji Sądu Konkursowego do udziału w II etapie konkursu zaproszonych zostało 5 Uczestników oraz jeden zespół studencki.

Wybrani do II etapu Uczestnicy zostaną zaproszeni przez Sekretarza organizacyjnego, drogą mailową, do udziału w konkursie.

Zakwalifikowanym Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie konkursu, natomiast Uczestnikom niezakwalifikowanym dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

 

 

  • Informacja z dnia 20.09.2019 r.

Informujemy, że zarząd SARP Oddział Poznań, udziela rekomendacji organizowanemu przez Gminę Czerwonak konkursowi na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku.

Informacja o Konkursie zostanie rozpropagowana wśród członków Poznańskiego SARPu oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, a także wśród architektów w całej Polsce, członków SARP i IARP.

 

 

  • Informacja z dnia 18.09.2019 r. 

W związku ze zmianą zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak nr 163/2019 z dnia 2 września br. publikujemy ujednolicony tekst regulaminu. 

Regulamin - sprawdź

 

 

  • Informacja z dnia 13.09.2019 r. 

W związku ze zmianą zarządzenia Wójta Gminy Czerwonak nr 163/2019 z dnia 2 września br. w sprawie ogłoszenia konkursu studialnego, otwartego, dwuetapowego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku, informujemy, że zmianie uległ regulamin konkursu. Przesunięty został m. in. termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie (I etap). Na zgłoszenia czekamy do 30 września.

 

Cały terminarz i pozostałe zmiany w ustaleniach regulaminu konkursu wymieniono w zarządzeniu Wójta Gminy Czerwonak nr 173/2019 z dnia 12 września br.

Zarządzenie - sprawdź

 

 

  • Informacja z dnia 02.09.2019 r. 

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, pod względem przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu Osiedla Czerwonak w Czerwonaku.

 

Terminy:

16.09.2019 - Składanie zgłoszeń do udziału w konkursie (etap I)

23.09.2019 - Wybór zespołów do udziału w II etapie konkursu

08.11.2019 - Składanie prac konkursowych (etap II)

29.11.2019 - Ogłoszenie wyników konkursu

 

Nagrody:

Nagroda główna – 15 000 zł brutto
 

Więcej w regulaminie konkursu - sprawdź