• Informacja z dnia 30 listopada 2020 r.

Gmina Czerwonak informuje o wynikach Konkursu studialnego, otwartego, dwuetapowego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.


Sąd konkursowy w składzie:

 • Przewodniczący Sądu - mgr inż. arch. Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM

  Członkowie:
 • mgr inż. arch. Mariusz Sawicki
 • mgr inż. arch. Jarosław Bzdręga
 • mgr Piotr Stańczak, dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “AKWEN” w Czerwonaku
 • mgr Joanna Szalbierz – Kędzierska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sokół w Czerwonaku
 • Tomasz Drgas, prezes Wielkopolskiej Grupy Sportów Wodnych Kilwater

 

Nagrodę w konkursie otrzymała praca zespołu Urban Management – zespół studencki Collegium Da Vinci:
 

 • mgr inż. arch. Dawid Strębicki
 • Izabella Jarmolińska
 • Denis Rybin
 • Zuzanna Romanowska

 

Opis pracy - sprawdź

Plansza:

 

 

Uzasadnienie wyboru pracy:

Nagrodzona praca najlepiej odpowiada warunkom konkursu. Zaproponowane rozwiązania z wyczuciem i znajomością miejsca kreują nowe zagospodarowanie terenu celem jego ożywienia i podniesienia jego atrakcyjności. Przyjęta koncepcja w sposób zrównoważony strefuje przestrzeń w odpowiedni sposób dedykując miejsca pod poszczególne funkcje. Z dużym uznaniem przyjęte zostało uwzględnienie naturalnego charakteru miejsca, jego ukształtowanie oraz ograniczeń, w tym prawnych przez co koncepcja jest wiarygodna i optymalna bez względu na tempo jej realizacji oraz ograniczenia finansowe. Za trafione należy przyjąć wskazane wielowariantowe inspiracje choć propozycja czerwonej wstęgi budzi wątpliwości.

 

 

 • Informacja z dnia 21 sierpnia 2020 r.

 

Informacja o wynikach kwalifikacji Uczestników do II etapu konkursu

 

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku, do dnia 07 sierpnia 2020 r., do Urzędu Gminy Czerwonak wpłynęły 22 zgłoszenia.

Na podstawie decyzji Sądu Konkursowego do udziału w II etapie konkursu zaproszono trzech Uczestników oraz jeden zespół studencki.

Wybrani do II etapu Uczestnicy zostaną zaproszeni przez Sekretarza organizacyjnego, drogą mailową, do udziału w konkursie.

Zakwalifikowanym Uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie konkursu, natomiast Uczestnikom niezakwalifikowanym dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

 

 

 • Informacja z dnia 17 lipca 2020 r.

 

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, pod względem przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego do Akwen Mariny w Czerwonaku.
 

Terminy:

07.08.2020 - Składanie zgłoszeń do udziału w konkursie (etap I)

21.08.2020 - Wybór zespołów do udziału w II etapie konkursu

16.11.2020 - Składanie prac konkursowych (etap II)

30.11.2020 - Ogłoszenie wyników konkursu

 

Nagrody:

Nagroda główna – 15 000 zł brutto.

 

Szczegóły w załączonym regulaminie konkursu - zarządzeniu.