Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 237/1 przy Klasztorze Cysterek w Owińsakch z zakresu Architektury Krajobrazu.

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystani w Owińskach oraz nowo powstałej kładki pieszo rowerowej łączącej Biedrusko z Owińskami. Teren po zagospodarowaniu będzie pełnił rolę wypoczynkową, edukacyjną, a także podniesie walory estetyczne istniejącego krajobrazu. Jest to teren turystyczny, dlatego po zaprojektowaniu terenu i realizacji zwiększy to jego atrakcyjność.
 
Mapa zasadnicza do pobrania: TUTAJ