Zapraszamy do udziału w konkursie GOAP pn. „Świąteczne zero waste”, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom ZM GOAP wiedzy nt. ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz idei nadawania przedmiotom „drugiego życia”. Do wygrania kuchenny pojemnik do segregacji odpadów, zestaw produktów zero waste i inne EKOnagrody.

Zadaniem uczestników jest wykonanie świątecznej ozdoby do dekoracji domu, choinki itd. Do wykonania ozdoby należy wykorzystać niepotrzebne przedmioty, a następnie przesłać jej zdjęcia wraz z krótkich opisem na e-mail edukacja@goap.org.pl lub w wiadomości prywatnej na fanpage GOAP na Facebooku.

Uczestnikiem konkursu musi być pełnoletnia osoba zamieszkująca na terenie GOAP. W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do dnia 20.12.2020 r. włącznie. Ogłoszenie wyników konkursu dnia 23.12.2020 r. na fanpage GOAP na Facebooku.

Celem konkursu jest przybliżenie mieszkańcom ZM GOAP wiedzy z zakresu nurtu zero waste, wykształcenie wśród mieszkańców postaw związanych z ograniczaniem ilości wytwarzanych odpadów oraz nabycia umiejętności wytworzenia z odpadów nowych przedmiotów dając im „drugie życie”.

 

Szczegóły: TUTAJ