Z radością informujemy, że otrzymaliśmy tytuł Pioniera Edukacji i Bezpieczeństwa w II edycji rankingu Lider Rozwoju organizowanego przez INEA S.A.
 

Gminy biorące udział w rankingu oceniane były w 3. kategoriach: ekologia i ochrona środowiska, inwestycje i technologia, edukacja i bezpieczeństwo. W każdej z tych kategorii wyłoniona została gmina, której nadany został tytuł pioniera i wręczona statuetka wraz z dyplomem. Ranking skierowany był do wszystkich gmin w Polsce, aby każda z nich miała szansę pokazać swój wkład w rozwój społeczny, ekonomiczny oraz ekologiczny kraju.


 
Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

 

Zrównoważony rozwój daje możliwość realizowania obecnych potrzeb i aspiracji społeczeństwa przy założeniu racjonalnego gospodarowania zasobami, tak, aby każde następne pokolenie miało szansę z nich korzystać. Idea ta wymaga podjęcia wspólnego wysiłku i działania opartego na spójności trzech obszarów - gospodarczego, środowiskowego i społecznego.

Ranking powstał, aby docenić aktywności podjęte w gminach, małych i większych społecznościach, których potencjał i wkład w budowanie świadomego społeczeństwa, pozwala na najefektywniej zarządzanie zasobami naszej planety

W rankingu analizowany był m. in. stopień zaangażowania mieszkańców i instytucji publicznych w działania służące podnoszeniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju - określony jako "Kategoria Edukacja i Bezpieczeństwo" - i w tej kategorii zostaliśmy docenieni przez organizatorów.