Zadanie publiczne objęte konkursem to: Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego. Zadanie może być realizowane w następujących formach:
 

I. Organizacja imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych i krajoznawczych o znaczeniu minimum ponadlokalnym, promujących walory turystyczne województwa wielkopolskiego.

II. Organizacja na terenie województwa wielkopolskiego przeglądów i festiwali turystycznych oraz konkursów wiedzy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym.

III. Podnoszenie kompetencji wielkopolskich kadr turystycznych poprzez organizację (na terenie województwa wielkopolskiego) konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych związanych z rozwojem turystyki na terenie województwa wielkopolskiego.

IV. Działania promujące wielkopolskie produkty turystyki kulturowej, aktywnej i przyrodniczej.

V. Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wielkopolskich atrakcji i produktów turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do podziału w konkursie jest 110 000 zł. W ramach jednej oferty wnioskować można o dotację w wysokości maksymalnie 15 000 zł.

Zgłaszane projekty realizowane mogą być w okresie od 15.05.2021 do 31.12.2021.

Termin składania ofert mija 23 lutego 2021 roku o godz. 15.30. Oferty w wersji elektronicznej należy składać przez Witkac.pl: https://witkac.pl/#/contest/view?id=15734

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, opis zasad i niezbędnych formalności znajdują się w ogłoszeniu opublikowanym: