Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne projektu uchwały regulaminu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak
 2. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców? - raport z konsultacji społecznych w ramach projektu Przestrzeń dla partycypacji 2
 3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej"
 4. Konsulatcje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze
 5. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
 6. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
 7. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2021 rok
 8. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Czerwonak – rejon ulicy Polnej”- część B
 9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska
 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku
 11. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kicin – rejon ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej”
 12. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 13. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2021 roku
 15. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"
 16. Protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku