Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielno – część zachodnia
 2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolechowo - rejon ulicy Poligonowej".
 3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu KICIN.
 4. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy – część południowa” – część A
 5. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koziegłowy - rejon ulicy Polnej i Piaskowej”
 6. Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora w Trzaskowie
 7. Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 8. Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 9. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 10. Konsultacje społeczne w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 11. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/6 i 31/2 w Klinach
 12. Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w 2024 r.
 13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy w rejonie ulicy Gdyńskiej od ulicy Topolowej do południowej granicy gminy
 14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OWIŃSKA rejon ulicy Poznańskiej
 15. Wyniki badania ankietowego nt. jakości życia i usług publicznych w gminie Czerwonak
 16. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 17. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 18. Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 19. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Czerwonak
 20. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Czerwonak i nadania jej Statutu
 21. Konsultacje dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina
 22. Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań
 23. Konsultacje społeczne Planu Budowy Dróg Gminnych dla sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 24. Wyniki konsultacji społecznych
 25. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029.