Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 2. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Czerwonak
 5. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Czerwonak i nadania jej Statutu
 6. Konsultacje dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina
 7. Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań
 8. Konsultacje społeczne Planu Budowy Dróg Gminnych dla sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 9. Wyniki konsultacji społecznych
 10. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029.
 11. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących naboru projektów do opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029
 12. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku.
 13. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonaki nadania jej statutu
 14. Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czerwonaka na lata 2022-2029 i projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 15. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029
 16. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak