Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 2. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak
 3. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Koziegłowy, Dębogóra i Mielno
 4. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej'
 6. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak
 7. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu usługi transportowej door-to-door
 8. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miękowie i Kicinie
 9. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ul. Kościelnej i Swarzędzkiej
 10. Konsultacje społeczne projektu uchwały regulaminu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak
 11. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców? - raport z konsultacji społecznych w ramach projektu Przestrzeń dla partycypacji 2
 12. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej"
 13. Konsulatcje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze
 14. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
 15. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
 16. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2021 rok