Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Raport z konsultacji społecznych dotyczący zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie nr 110-13,110-8,110-46
 2. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Potasze
 3. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji terenu rekreacyjnego w Mielnie
 4. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dębogóra - część wschodnia'
 5. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących obowiązku wyposażania nieruchomości przez właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Czerwonak
 7. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 8. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 9. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin.
 10. Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 11. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 12. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Mielno - część północna'
 13. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 14. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 15. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo - część środkowa"
 16. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'