Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina na okres gospodarczy od 1.01.2024 r. do 31.12.2033 r.
Projekt planu dostępny jest pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6656/dokument/31397
 
 
Pisemne zastrzeżenia i wnioski do projektu planu można składać do dnia 3 grudnia 2023 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.