Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Czerwonak.

 

Uwagi, opinie i wnioski do treści ww. projektu uchwały można składać od 13 do 21 listopada 2023 r.

Szczegóły zawarte są w zarządzeniu nr 306/2023 Wójta Gminy Czerwonak z 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak