Zapraszamy do zapoznania się koncepcją zagospodarowania terenu rekreacyjnego działek nr 37/35 i 37/36 obręb Mielno. Opinie, uwagi oraz propozycje można składać do dnia 29 października 2021 r. na jeden z poniższych sposobów:
 
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl