Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029 w dniach od 27 lipca 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.
W czasie trwania konsultacji społecznych:


1) ustawiony będzie punkt konsultacyjny podczas pikniku gminnego w dniu 29 lipca 2023 r. przed pałacem w Owińskach w godzinach od 17.00 do 20.00;
2) zostanie przeprowadzony spacer studyjny w dniu 29 lipca 2023 r. spod pałacu w Owińskach o godzinie 18.00;
3) odbędzie się spotkanie otwarte z interesariuszami oraz debata publiczna w dniu 17 sierpnia 2023 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak, na którym zostaną omówione propozycje projektów i działań do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 -2029, a także będzie możliwość składania uwag.
Uwagi do projektu programu można składać od dnia 27 lipca 2023 r. do dnia 28 sierpnia 2023 r. na jeden z poniższych sposobów:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
2) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - skrytka ePuap;
3) w formie pisemnej oraz ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00;
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@czerwonak.pl.
 

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029 wraz z załącznikami można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.czerwonak.pl/7211/dokument/30125