Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kicin – rejon ulicy Fabrycznej i Okrężnej”. 

 

Projekt planu dostępny jest pod adresem: //bip.czerwonak.pl/6392/dokument/11729

 

 

Opinie, uwagi oraz propozycje do projektu planu można składać do dnia 18 marca 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.