Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra - część wschodnia”. 

Projekt planu dostępny jest: TUTAJ
 
Opinie, uwagi oraz propozycje do projektu planu można składać do dnia 7 października 2021 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak, w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.